Header Ads

Διεθνές δικαστήριο για τη Monsanto
ΣΤΗ ΧΑΓΗ- TON ΟΚΤΩΒΡΙΟ  2016

Αφού διαβάσετε την ανακοίνωση των διοργανωτών, εάν το επιθυμείτε μπορείτε να υπογράψετε ως πολίτης ή ως οργάνωση, στον  ιστότοπο      www.monsanto-tribunal.org

Στηρίξτε την οργάνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Μονσάντο!   

Δικαστήριο για τη Μονσάντο στη Χάγη- 12-16 Οκτωβρίου 2016

Για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ατόμων παγκοσμίως, η Μονσάντο αποτελεί σήμερα το σύμβολο της βιομηχανικής γεωργίας. Αυτή η χημικά-εντατική μορφή παραγωγής ρυπαίνει το περιβάλλον, επιταχύνει την απώλεια βιοποικιλότητας και συνεισφέρει μαζικά στην κλιματική αλλαγή.

 Από την αρχή του 20ου αιώνα η Μονσάντο, εταιρία με έδρα τις ΗΠΑ, έχει αναπτύξει προϊόντα υψηλής τοξικότητας που έχουν αποτελέσει αιτία μόνιμων  βλαβών στο περιβάλλον  και ασθενειών ή θανάτων για χιλιάδες ανθρώπους.

 • PCBs (πολυχλωριωμένα διφαινύλια), ένας από τους δώδεκα επίμονους οργανικούς ρύπους (POP) που επηρεάζουν τη γονιμότητα των ανθρώπων και των ζώων

 • 2,4,5 Τ (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξικό οξύ), ένα συστατικό-που περιέχει διοξίνη- του αποφυλλωτικού Agent Orange, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ και συνεχίζει να προκαλεί γενετικές ανωμαλίες και καρκίνο.

 • Lasso, ένα ζιζανιοκτόνο που είναι τώρα απαγορευμένο στην Ευρώπη

 • και RoundUp, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο στον κόσμο  και αιτία του μεγαλύτερου σκανδάλου της σύγχρονης ιστορίας σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον-αυτό το τοξικό ζιζανιοκτόνο  χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους  γενετικά τροποποιημένους  (Γ Τ)  σπόρους σε μονοκαλλιέργειες μεγάλης κλίμακας, κυρίως για την παραγωγή σόγιας καλαμποκιού  και   ελαιοκράμβης  για ζωοτροφές και βιοκαύσιμα.

 Η Μονσάντο προωθεί ένα αγρο-βιομηχανικό μοντέλο που συμβάλλει στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το 1/3, είναι επίσης υπεύθυνο για την εξάντληση του εδάφους  και των υδάτων για την απώλεια ειδών, την φθίνουσα βιοποικιλότητα και  τον εκτοπισμό εκατομμυρίων μικρών αγροτών παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα μοντέλο που απειλεί την διατροφική  κυριαρχία των λαών σε σχέση με την τροφή τους  βάζοντας πατέντες στους σπόρους και ιδιωτικοποιώντας τη ζωή.

 Σύμφωνα με τους επικριτές της, η Μονσάντο  καταφέρνει να αγνοεί το ανθρώπινο και περιβαλλοντικό κόστος  που προκαλούν τα προϊόντα της και να συνεχίζει τις καταστροφικές της δραστηριότητες  μέσα από μια στρατηγική συστηματικής απόκρυψης: με πιέσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές και τις κυβερνήσεις, με καταφυγή σε  ψέματα και διαφθορά, με χρηματοδότηση απατηλών ερευνών, με πιέσεις προς τους ανεξάρτητους επιστήμονες με χειραγώγηση του τύπου και τον ΜΜΕ. Η ιστορία της Μονσάντο μπορεί επομένως να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο ατιμωρησίας  προς όφελος  των πολυεθνικών και των στελεχών τους των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην κρίση του κλίματος και της βιόσφαιρας και απειλούν  την ασφάλεια στον πλανήτη.

Το Δικαστήριο για τη Μονσάντο που θα γίνει στη Χάγη από 12 έως 16 Οκτωβρίου 2016, σκοπεύει να  αξιολογήσει αυτούς τους ισχυρισμούς  που προβάλλονται ενάντια στη Μονσάντο και να εκτιμήσει τις βλάβες  που προκαλούνται από αυτή την πολυεθνική. Το δικαστήριο θα βασιστεί στις  «Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» που υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 2011. Θα εκτιμήσει επίσης τις πιθανές ποινικές ευθύνες στο πλαίσιο του Καταστατικού της Ρώμης, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης το 2002. Το δικαστήριο θα εκτιμήσει επιπλέον την διαγωγή της Μονσάντο σχετικά με το έγκλημα οικοκτονίας που έχει προταθεί να περιληφθεί στη διεθνή ποινική νομοθεσία. Θα εξετάσει επίσης κατά πόσο το  Καταστατικό της Ρώμης  που καθιέρωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από το 2002 πρέπει να αναθεωρηθεί έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και το έγκλημα της οικοκτονίας και να επιτραπεί  η δίωξη των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι ύποπτοι τέλεσης αυτού του αδικήματος.

Με επίγνωση αυτών των πλανητικών διακυβευμάτων, οι εμπνευστές του δικαστηρίου για τη Μονσάντο απευθύνονται  στην κοινωνία των πολιτών και σε όλους τους πολίτες του κόσμου να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση αυτής της μοναδικής δράσης μέσα από μια μεγάλη καμπάνια συλλογικής συλλογής χρημάτων

Η υπεράσπιση της ασφάλειας του πλανήτη, καθώς και των  όρων  της ίδιας της ζωής, μας αφορά όλους. Μόνο η συλλογική δράση μπορεί να καταστρέψει αυτήν την καταστροφική μηχανή!

ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΣΑΝΤΟ

 1. Εάν η εταιρία Μονσάντο παρεβίασε μέσω των δραστηριοτήτων της το δικαίωμα για ένα ασφαλές, υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον, όπως αναγνωρίζεται από τη διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ψήφισμα 25/21 του Συμβουλίου ανθρώπινων δικαιωμάτων της 15ης Απριλίου 2014), λαμβάνοντας υπόψη τις ευθύνες που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από τις Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το ψήφισμα 17/4 της 16ης Ιουνίου 2011;

 2. Εάν η εταιρία Μονσάντο παρεβίασε  μέσω των δραστηριοτήτων της το δικαίωμα στην τροφή όπως αυτό αναγνωρίζεται στο άρθρο 11  του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, στα άρθρα  24.2(γ) και (ε) και 27.3 της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και στα άρθρα 25 (στ)  και 28.1 της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ευθύνες που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από τις Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το ψήφισμα 17/4 της 16ης Ιουνίου 2011;

3. Εάν η εταιρία Μονσάντο παρεβίασε μέσω των δραστηριοτήτων της το δικαίωμα πρόσβασης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 12 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, ή το δικαίωμα των παιδιών να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας, όπως αναγνωρίζεται από το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, , λαμβάνοντας υπόψη τις ευθύνες που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από τις Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το ψήφισμα 17/4 της 16ης Ιουνίου 2011;

4. Εάν η εταιρία Μονσάντο παρεβίασε την ελευθερία την απαραίτητη για την επιστημονική έρευνα, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 15 (3) του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, καθώς και την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα;

5. Εάν η εταιρία Μονσάντο είναι συνένοχη στη διεξαγωγή εγκλημάτων πολέμου όπως ορίζεται από το Αρθρο 8(2) του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, προμηθεύοντας υλικά προς το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο πλαίσιο της επιχείρησης   "Ranch Hand" που προωθήθηκε στο Βιετνάμ το 1962;

6. Εάν οι παρελθούσες και οι παρούσες δραστηριότητες της Μονσάντο θα μπορούσαν να συγκροτήσουν αδίκημα οικοκτονίας που ερμηνεύεται ως πρόκληση σοβαρής βλάβης στο περιβάλλον, ώστε να διαφοροποιούνται σε  σημαντικό βαθμό και με διάρκεια τα παγκόσμια κοινά αγαθά ή οι  υπηρεσίες οικοσυστημάτων επί των οποίων βασίζονται ορισμένες ανθρώπινες ομάδες;

www.monsanto-tribunal.org
www.peliti.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.